ផ្តល់ពត៏មានកំហុសហ្គេមធ្ងន់ធ្ងូរ មាន VIDEO ភ្ជាប់តាម ផ្តល់ជូនភ្លាម 1.000.000 CHIPS

  • 17/06/2021
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 173
ជម្រាបសួរសមាជិកទាំងអស់គ្នា
ដើម្បីឲ្យ LIVE777 ក្លាយជាទីលានហ្គេមមួយរិតតែរីកចម្រើន អ្នកប្រម៉ាញ់ទាំងអស់លេងហ្គេមកាន់តែជក់ចិត្តនិងស្វាហាប់នោះ ពេលនេះ ADMIN សូមធ្វើការសម្រេចដូចខាងក្រោម។
 ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រទះឃើញហ្គេមមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងូរ ( កំហុសក្នុងការបញ្ចូលកាក់ ឬ កំហុសនានាក្នុងហ្គេម) គ្រាន់តែថតជា VIDEO ហើយផ្ញើមកឲ្យ ADMIN រួមជាមួយ ID GAME របស់លោកអ្នកផង ខាងក្រុមហុននឹងធ្វើការជំនួយនិងជូនកាក់ភ្លាម 1.000.000 CHIPS សូមអរគុណ។
 

រាល់ចម្ងល់ ឬ បញ្ហាណាមួយដែលត្រូវការជំនួយ សូមធ្វើការទាក់ទង FANPAGEHOTMAIL support@live777.com