ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 05/06

  • 07/06/2021
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 374
ព្រឹត្តិការណ៍ បាញ់ត្រីការប្រកួតឆ្នាំ 2020 - ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះ 20.000.000 chips ឥឡូវនេះ" នៅម៉ោង 20h ថ្ងៃទី 05/06/2021 បានបញ្ចប់ហើយ។ សូមអរគុណដល់អ្នកប្រកួតដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ស្រស់ស្អាត។
Adសូមអបអរសាទរដល់អ្នកប្រកួតដ៍ឆ្នើមទាំង4 នាក់ដែលបានចូលរួមប្រកួតនិងទទួលបានរង្វាន់៖ 
 

 
អ្នកប្រកួតណានៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនបានទទួលរង្វាន់គឺចាំព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងtopបាញ់ត្រីTournamentនូវសប្តាហ៍ក្រោយណារង្វាន់នឹងទទួលបានភ្លាមបន្ទាប់ពីលទ្ធផលត្រូវបានប្រកាស.ការសម្រេចចិត្តរបស់កម្មធិការជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ