ប្រណាំងប្រជែង TOP ឈ្នះរង្វាន់ធំក្នុងហ្គេមដាយណូស៍រ Immortal Ankylosaurus នឹងទទួលបាន 20.000.000 CHIPS 07/12 - 09/12

  • 06/12/2021
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 149
សមាជិកជាទីស្រឡាញ់
ហ្គេមដាយណូស័រនៅ Live777 នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រកួតមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យជាមួយនឹងក្រាហ្វិច 3D ពិតៗបែបផែនសំឡេងនិងកន្លែងប្រមាញ់ដាយណូស័រដែលទាក់ទាញបំផុត។ តើ​អ្នក​កំពុង​រង់ចាំ​អ្វី! អ្នកប្រណាំង top  ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងហ្គេមណា
- ពេលវេលាចាាប់ផ្តើម៖ ម៉ោង  00h00 ថ្ងៃ  07/12 ដល់ម៉ោង 23h59 ថ្ងៃ 09/12/2021
- ខ្លឹមសារ៖ នៅពេលដែលអ្នកចូលរួមក្នុងការបរបាញ់ដាយណូស៍រ Immortal Ankylosaurus ។  Top 10 user ដែលទទួលបាន CHIPS ឈ្នះការបាញ់ដាយណូស័របំផុតនឹងទទួលបានរង្វាន់។ កាលណាអ្នកបាញ់កាន់តែច្រើនអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើន!
រង្វាន់៖ 
លេខ 1: 5.000.000 chips
លេខ 2: 3.000.000 chips
លេខ 3: 2.000.000 chips
លេខ 4-10: 1.000.000 chips

 
 
សម្គាល់ៈក្នុងករណីរកឃើញថាអ្នកប្រម៉ាញ់  SPAM និងបង្កើតគណដើម្បីទទួលយករង្វាន់រអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងលុបវាចេញពីបញ្ជី។ ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំគឺជាការសម្រេចចុងក្រោយ
រាល់សំនួរឬពាក្យបណ្តឹងដែលត្រូវការការគាំទ្រនិងចម្លើយសូមទាក់ទង Fanpage រឺអ៊ីម៉ែល Hotmail support@live777.com