ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 07/12 - 09/12

  • 06/12/2021
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 86
ទៀនលេនគឺជាប្រភេទបៀពិន័យដែលត្រូវបានអ្នកលេងជាច្រើនចូលចិត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ 
បៀមិនត្រឹមតែជាការកម្សាន្តខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់ឱ្យអ្នកលេងនូវឱកាសដើម្បីធ្វើឱ្យមិត្តភក្តិពីគ្រប់ទិសទីនិងនាំមកនូវរង្វាន់ធំ!
យើងខ្ញុំនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងទៀនលេនជាមួយនឹងរង្វាន់ដ៏ទាក់ទាញនឹងមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖
 
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលេនទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS
 
1. ពេលវេលា: ម៉ោង 00h00 ថ្ងៃ 07/12 ដល់ម៉ោង 24h ថ្ងៃ 09/12/2021
2. ច្បាប់លេង: អ្នកប្រកួតទាំងអស់ដែលចូលរួមលេងទៀនលេនក្នុង Live777 ដែលឈ្នះ-ស មានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេតុ CHIPS ឈ្នះនឹងត្រូវរាប់ចូលក្នុងពិន្ទុសមទ្ធផលប្រណាំងក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍នេះ។
3. រង្វាន់៖ សមាជិកកំពូលទាំង 10 នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នឹងឈ្នះរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖
- លេខ 1: 10.000.000 CHIPS
- លេខ 2: 8.000.000 CHIPS
- លេខ 3: 5.000.000 CHIPS
- លេខ 4-10: 1.000.000 CHIPS /រង្វាន់
 
 
រង្វាន់យើងខ្ញុំនឹងត្រូវផ្តល់ដោយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលទ្ធផលត្រូវបានប្រកាស។ ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំគឺចុងក្រោយ។
រាល់សំនួរពាក្យបណ្តឹងដែលត្រូវការការគាំទ្រនិងចម្លើយសូមទំនាក់ទំនងទំព័រ Fanpage រឺ Hotmail support@live777.com