ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS (07/12 - 09/12)

  • 06/12/2021
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 53
សមាជិកទាំងអស់ជាទីរាប់អាន
សូមអរគុណចំពោះភាពជាដៃគូរបស់អ្នកនាពេលកន្លងមក។ 
ជាមួយនឹងការលេងហ្គេមដ៏សាមញ្ញនិងក្រាហ្វិចដែលទាក់ទាញភ្នែកជាមួយនឹងត្បូងពេជ្រជាច្រើនគឺជាគុណសម្បត្តិដែលទាក់ទាញអ្នកលេងនៅពេលចូលលេងហ្គេមពេជ្រ 
ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសគួរឱ្យទាក់ទាញអ្នកបានសំរេចចិត្តរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំង TOP សម្រាប់ហ្គេមពេជ្រជាមួយនឹងរង្វាន់ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញជាមួយនឹងខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 chips
1. ពេលវេលា: ម៉ោង 0h00 ថ្ងៃ 07/12 ដល់ម៉ោង 24h ថ្ងៃ 09/12/2021
2. ច្បាប់លេង:
 សម្រាប់សមាជិកទាំងអស់ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងហ្គេមពេជ្រ។
3. ខ្លឹមសារ៖ នៅពេលដែលសមាជិកម្នាក់ៗលេងហ្គេមពេជ្រហើយមានសំណាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ CHIPS ដែលឈ្នះនឹងត្រូវបន្ថែមទៅក្នុងសមិទ្ធិផល។ នៅចុងបញ្ចប់រយៈពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះសមាជិកកំពូលទាំង 10 ដែលមានពិន្ទុសមិទ្ធិផលល្អបំផុតនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនរង្វាន់។
4. រង្វាន់៖ សមាជិកកំពូលទាំង 10 នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នឹងឈ្នះរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖
- លេខ 1: 10.000.000 CHIPS
- លេខ 2: 8.000.000 CHIPS
- លេខ 3: 5.000.000 CHIPS
- លេខ 4-10: 1.000.000 CHIPS /រង្វាន់
 

 
រង្វាន់យើងខ្ញុំនឹងត្រូវផ្តល់ដោយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលទ្ធផលត្រូវបានប្រកាស។ ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំគឺចុងក្រោយ។
រាល់សំនួរពាក្យបណ្តឹងដែលត្រូវការការគាំទ្រនិងចម្លើយសូមទំនាក់ទំនងទំព័រ fanpage រឺ Hotmail support@live777.com