តំឡើងភ្លាម APP APK លើ ANDROID - ទទួលបានភ្លាម 40.000CHIPS

  • 01/04/2020
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 33489
ក្បាលខែ  4 នេះ Live777.com មានអ្វីពិសេស?
យើងខ្ញុំបានមាន mini game តូចមួយឧ្យអ្នកលេងហ្គេមនេះ។
ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការសាមញ្ញមិនទាន់ដល់ 10s អ្នកប្រកួតលេងហ្គេមនៅលើទូរស័ព្ទ android ដោនភ្លាមapp APK ទទួលបានភ្លាម 40.000chip។
Link APK: https://live777.com/Live777_NagaFishing_1.0_build217_v317_CN44_LIVE.apk
យើងខ្ញុំទើបតែចេញកំណែថ្មីបិទកំហុសកាក់ចេញពីហ្គេម លេងហ្គេមកាន់តែរលូន។
សូមទាញយកឯកសារ apk ថ្មីដើម្បីដំឡើងនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ 
បន្ទាប់ពីដំឡើងរួចអ្នកចូលលេងហ្គេមដើម្បីរកកាក់។
នៅរងចាំអីទៀត បបួលមិត្រភក្តិមកតំឡើង libk APK ដើម្បីទទួលបានភ្លាមរង្វាន់ chip តែក្នុងប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះ។
សំណួរណាមួយឬពាក្យបណ្តឹងត្រូវការគាំទ្រចម្លើយ  សូមទំនាក់ទំនងមក Fanpage ឬ Hotmail support@live777.com។
{{item.CreateDate}}