ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2020 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS''

  • 25/06/2020
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 134
សួស្តីសមាជិក
នេះជាបញ្ជីរាយនាមអ្នកលេងដែលបានចូលរួមប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនិងអ្នកលេងដែលបានចូលរួមប្រកួតជុំទី ២ នៃទឺកឡេងនាម៉ោង 20h00 ថ្ងៃ 25/06/2020 ។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រសិនបើអ្នកលេងរកឃើញឬសង្ស័យថាអ្នកលេងផ្សេងទៀតមានការអួសអន្លាយនៃពេលវេលាលេងមិនល្អត្រូវជូនដំណឹងដល់យើងខ្ញុំភ្លាមៗនោះរដ្ឋបាលនឹងបន្តការផ្ទៀងផ្ទាត់។
ខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពនៃហ្គេមរបស់អ្នកនិងផ្តល់រង្វាន់នៅថ្ងៃស្អែក។ ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាចុងក្រោយ
សូមអរគុណចំពោះការចូលរួម, សន្យាជួបអ្នកនៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃព្រហស្បត៍ិ 02/07
រាល់សំណួរនិងបណ្តឹងនានាសូមទាក់ទង Fanpage ឬ  Hotmail support@live777.com
{{item.CreateDate}}