ទទួលបន្ថែមបាន 10% សរុបការឈ្នះពេលឈ្មះ 7 ក្តាជាប់ៗគ្នា

  • 07/12/2021
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 99
សួស្តីសមាជិកទាំងអស់!
ហ្គេមតាយស៊ីវ នៅ Live777 បច្ចុប្បន្នកំពុងទាក់ទាញអ្នកលេងជាច្រើនឱ្យចូលរួមជាមួយនឹងការទូទាត់លឿន ងាយស្រួលលេង និងងាយស្រួលក្នុងការឈ្នះ
ដើម្បីអរគុណចំពោះការអមដំណើរ ជាមួយ Live777 
admin បានសម្រេចចិត្តផ្តល់ជូន 10% សរុបការឈ្នះនៅពេលឈ្នះ  7 ក្តាជាប់ៗគ្នាជាមួយនឹងខ្លឹមសាដូចខាងក្រោម:
1. ពេលវេលា: 00:00 8/12- 23:59 9/12
2. ខ្លឹមសារ៖ ពេលអ្នកលេងចូលរួមលេងហ្គេម ក្រឡុកចាន នៅ Live777 នឹង ភ្នាល់ឈ្នះ  7 ក្តាជាប់ៗគ្នានិងទទួលបាន 10% សរុបការឈ្នះ
*ឧទាហរណ៍: អ្នកលេងដែលភ្នាល់ត្រូវ នឹងឈ្នះជាប់ៗគ្នា 10.000.000 chips ទទួលបានប្រាក់ឈ្នះភ្លាមៗចំនួន 1.000.000 chips
ព្រឹត្តិការណ៍នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល 2  ថ្ងៃ ចាំអីទៀត តោះចូលរួមឥឡូវនេះ!
 

ចំណាំ៖ ក្នុងករណីអ្នកលេងបន្លំ admin នឹងដកប្រាក់ទាំងស្រុងរបស់អ្នក!
រាល់ការចម្ងល់ មានបញ្ហាអ្វីដសូមទាក់ទង Fanpage ឬ  Hotmail support@live777.com