ប្រកាសលិទ្ធផលបញ្ជីលេខ CODE ចាប់ពីម៉ោង 00h00 ថ្ងៃ 05/03 - 23h59 ថ្ងៃ 10/03/2020

  • 25/03/2020
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 9615

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុង LIVE777.COM
ព្រឹត្តិការណ៍ " លេងហ្គេមសន្សំ  CODE - ទទួលភ្លាម 400.000.000 " ចាប់ពី 00h00 ថ្ងៃ 05/03 - 23h59 10/03/2020 បានបញ្ចប់
ពេលដែលអ្នកលេងហ្គេមក្នុង Live777 លេងហ្គេមក្រៅពី CHIPS ឈ្នះ   អ្នកលេងនឹងទទួលបន្ថែមបានលេខ CODE  ចូលរួមព្រិត្តិការ   ប្រព័ន្ធនឹងកត់សំគាល់ពេលដែលអ្នកលេងលេងឈ្នះកាន់តែច្រើននឹងទទួលបានចំនួន CODE ជាច្រើននិងមានឧកាស់ទទួលបានរង្វាន់យ៉ាងធំ។
អ្នកមានលេខកូដកាន់តែច្រើនឱកាសឈ្នះរង្វាន់កាន់តែប្រសើរ!
យើងខ្ញុំសូមប្រកាសទាំងអស់លេខ CODE របស់ទាំងអស់អ្នកលេងបានចូលរួមព្រិត្តិការ
បញ្ជីលេខ CODE៖ http://bit.ly/39MA0kA
សូមជូនពរឧ្យអ្នកលេងទាងអស់គ្នាមានសំណាងល្អណា៎
មានសំនួរឬពាក្យបណ្តឹងសូមទំនាក់ទំនងតាម FanpageHotmail support@live777.com
 

{{item.CreateDate}}